Darwin öröksége a természettudományokban és a társadalomtudományokban

2009. január 20. kedd, 18:00
Marosán György, Hraskó Gábor

Az általános tömegvonzás elmélete nem newtonizmus, a relativitáselmélet nem einsteinizmus, a kvantummechanika nem heisenbergizmus, a klasszikus elektrodinamika nem maxwellizmus.

A fizikában ezek az izmusok nevetségesen hatnának, mert mindenki pontosan tudja, hogy a nevezett urak rendkívüli érdemei ellenére a szóbanforgó elméletek messze túljutottak a felfedezől felismerésein. Miért nevezzük akkor az evolúció elméletét darwinizmusnak?

Erre talán rávilágít az, amiről Marosán György elmélkedik, miszerint a darwini idea jelentősége messze túlmutat a biológiai alkalmazásokon (pld. közgazdaságta, szociológia), illetve a természettudományok fele terel más tudományágakat (evolúciós pszichológia, antropológia). A 21. század vitái nem az evolúció igazságáról szólnak. Azt tudományosan senki nem vonja kétségbe. A vita társadalmi okok miatt fog folytatódni.

Hraskó Gábor szerint viszont ideje volna megszabadulni az olyan kifejezésektől, mint darwinizmus, darwini szelekció, neo-darwinizmus. Ezek a kifejezések hozzájárulnak ahhoz, hogy a laikus közönség körében hibás kép alakuljon ki a tudomány haladásáról mintegy azt sugallva, hogy amit 150 évvel ezelőtt Darwin leírt, azt ma is egytől egyig helyesnek tartanánk.

Olvasnivalók az előadáshoz a darwinnap.hu weboldalról: